Els quaderns escolars de Maria

El llibre Els quaders escolars de Maria, com diu el subtítol L’escola de Benigànim i el seu patrimoni historicoeducatiu (1933-1936), és més que la recopilació dels quaderns d’una nena que estimava l’escola tant com per a haver guardat els seus quaderns tota la vida, i que malauradament la guerra va tallar les seues possibilitats de continuar estudiant. Aquest llibre és també «… la història de l’ensenyament a Benigànim des dels seus inicis, allà pel segle XVII, fins a la Guerra Civil. Per què fins a 1936?  Perquè la llavor i també l’ànima d’aquest treball han estat uns quaderns que han romàs vuitanta anys al calaix de l’armari de casa de Maria: uns papers que, en el seu moment van ser el treball quotidià, els “deures” de cada dia de l’alumna Maria a l’escola del seu poble, en els anys de la II República. Darrere d’aquests fulls, darrere del quefer diari dels alumnes i dels mestres hi havia una proposta pedagògica certament innovadora: que l’alumne gaudirà aprenent i que el mestre acompanyara i deixara fer.

La primera part del llibre analitza la història escolar del poble i en la segona presentem, a manera de facsímil, els quaderns que Maria va confeccionar a l’escola de Benigànim, i que ben bé poden representar la generació d’alumnes de la II República.»

 

 

       

Els quaderns escolars de Maria, Edicions 96